Ο Τσουδερός πληροφορεί τον Strang ότι η ελληνική Κυβέρνηση αποδέχεται το κείμενο της Στρατιωτικής Συμφωνίας μεταξύ Βρετανίας και Ελλάδας.

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Ο Τσουδερός πληροφορεί τον Strang ότι η ελληνική Κυβέρνηση αποδέχεται το κείμενο της Στρατιωτικής Συμφωνίας μεταξύ Βρετανίας και Ελλάδας.

Έτος γεγονότος

1942-02-16

Περισσότερα...

Αποστολέας

F.O.

Αναγνωριστικό γεγονότος

minute (Ward), 7 Μαρτίου 1942

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/32206/W3660

Λέξεις κλειδιά

Strang

Τσουδερός

ελληνική Κυβέρνηση

Βρετανο-ελληνική Στρατιωτική Συμφωνία

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/