Σύμφωνα με αναφορά από την Ελλάδα, οι Γερμανοί εκτέλεσαν πρόσφατα 100 ομήρους. Επιπλέον οι Ιταλοί προέβησαν σε 15 εκτελέσεις.

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Σύμφωνα με αναφορά από την Ελλάδα, οι Γερμανοί εκτέλεσαν πρόσφατα 100 ομήρους. Επιπλέον οι Ιταλοί προέβησαν σε 15 εκτελέσεις.

Έτος γεγονότος

1943-01-13

Περισσότερα...

Αποστολέας

Casey

Παραλήπτης

F.O.

Αναγνωριστικό γεγονότος

τηλ. 20 Saving, άκρως απόρρ., 21 Ιαν. 1943

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/37201/R1416

Λέξεις κλειδιά

Αρχές Κατοχής - Γερμανοί - Αντίποινα

Αρχές Κατοχής - Ιταλοί - Αντίποινα

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/