Διεξάγεται τρίωρη μάχη μεταξύ δυνάμεων του Εθνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (Ε.Λ.Α.Σ.) και Ιταλών κοντά στην Καλαμπάκα με απώλειες και από τις δύο πλευρές. Ο Ε.Λ.Α.Σ. κυριεύει σημαντικό αριθμό όπλων.

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Διεξάγεται τρίωρη μάχη μεταξύ δυνάμεων του Εθνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (Ε.Λ.Α.Σ.) και Ιταλών κοντά στην Καλαμπάκα με απώλειες και από τις δύο πλευρές. Ο Ε.Λ.Α.Σ. κυριεύει σημαντικό αριθμό όπλων.

Έτος γεγονότος

1943-02-12

Περισσότερα...

Αποστολέας

Pearson

Παραλήπτης

P. J. Dixon

Αναγνωριστικό γεγονότος

αριθ. JSAP/GR/2015, άκρως απόρρ., 11 Μαρτίου 1943

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/37201/R2332

Λέξεις κλειδιά

Ε.Λ.Α.Σ.

Αρχές Κατοχής - Ιταλοί

Καλαμπάκα

Ε.Λ.Α.Σ. - Ανεφοδιασμός

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/