Ο Μιχαλόπουλος εκθέτει με υπόμνημά του στον Τσουδερό τα αποτελέσματα των επαφών που είχε με πολιτικούς στο Κάιρο, μετά από εντολή του, σχετικά με την εξέλιξη της πολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα μετά την Απελευθέρωση. (Το υπόμνημα διαβιβάζει στις 3 Μαρτίο

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Ο Μιχαλόπουλος εκθέτει με υπόμνημά του στον Τσουδερό τα αποτελέσματα των επαφών που είχε με πολιτικούς στο Κάιρο, μετά από εντολή του, σχετικά με την εξέλιξη της πολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα μετά την Απελευθέρωση. (Το υπόμνημα διαβιβάζει στις 3 Μαρτίου ο Palairet στο F.O.).

Έτος γεγονότος

1943-03-03

Περισσότερα...

Αποστολέας

Α. Μιχαλόπουλος (Υφυπουργός Τύπου ελληνικής Κυβέρνησης)

Παραλήπτης

Τσουδερός

Αναγνωριστικό γεγονότος

εμπιστ., άνευ ημερ.

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/37194/R1992

Λέξεις κλειδιά

Palairet

F.O.

Μιχαλόπουλος

Τσουδερός

Κάιρο

Ελλάδα - Απελευθέρωση

Πολιτειακό

Πολιτικές δυνάμεις

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/