Ο Τσουδερός απαντά στο από 2 Μαρτίου τηλεγράφημα του Βεντήρη και τονίζει ότι η πραγματοποίηση δημοψηφίσματος για την επίλυση του πολιτειακού θα προκαλέσει αναπόφευκτα εμπαθείς συζητήσεις και δραστηριότητες στην Ελλάδα, οι οποίες πρέπει να αποφευχθούν.

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Ο Τσουδερός απαντά στο από 2 Μαρτίου τηλεγράφημα του Βεντήρη και τονίζει ότι η πραγματοποίηση δημοψηφίσματος για την επίλυση του πολιτειακού θα προκαλέσει αναπόφευκτα εμπαθείς συζητήσεις και δραστηριότητες στην Ελλάδα, οι οποίες πρέπει να αποφευχθούν.

Έτος γεγονότος

1943-03-03

Περισσότερα...

Αποστολέας

Τσουδερός

Παραλήπτης

Γ. Βεντήρης

Αναγνωριστικό γεγονότος

τηλ. άνευ αριθ., 3 Μαρτίου 1943

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/37194/R1992

Λέξεις κλειδιά

Τσουδερός

Γ. Βεντήρης

Πολιτειακό

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/