Ο Γεώργιος Β' δηλώνει στον Leeper ότι θα ήταν πολύ ευτυχής να πραγματοποιήσει τις επισκέψεις στις ταξιαρχίες, όπως του προτείνει ο τελευταίος, αλλά προτιμά να το αναβάλει , μέχρις ότου ηρεμήσει η κατάσταση στο Στρατό. Ο Leeper πιστεύει ότι ο Γεώργιος Β' μ

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Ο Γεώργιος Β' δηλώνει στον Leeper ότι θα ήταν πολύ ευτυχής να πραγματοποιήσει τις επισκέψεις στις ταξιαρχίες, όπως του προτείνει ο τελευταίος, αλλά προτιμά να το αναβάλει , μέχρις ότου ηρεμήσει η κατάσταση στο Στρατό. Ο Leeper πιστεύει ότι ο Γεώργιος Β' μπορεί να κρίνει καλύτερα από τον καθένα τι οφείλει να πράξει. Σημειώνει επίσης ότι το πόρισμα της Ανακριτικής Επιτροπής θα είναι πολύ σύντομα έτοιμο, καθώς οι τελικές καταθέσεις λαμβάνονται στο Κάιρο αυτή την εβδομάδα.

Έτος γεγονότος

1943-04-08

Περισσότερα...

Αποστολέας

Leeper

Παραλήπτης

F.O.

Αναγνωριστικό γεγονότος

τηλ. 9, απόρρ., 9 Απρ. 1943

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/37216/R3329

Λέξεις κλειδιά

Leeper

Βρετανική Ανακριτική Επιτροπή

Γεώργιος Β'

Ι Ταξιαρχία

ΙΙ Ταξιαρχία

Ενοπλες δυνάμεις - Μέση Ανατολή - Κινήματα

Κάιρο

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/