Ο Leeper εξετάζει, σε μνημονιό του, τη βρετανική πολιτική προς την Ελλάδα. Τονίζει ότι οι πολιτικές δυσκολίες, με κυρίαρχο το θέμα της θέσης του Γεωργίου Β', επιδρούν δυσμενώς στο συντονισμό της ελληνικής πολεμικής προσπάθειας με τη βρετανική. Προτείνει ω

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Ο Leeper εξετάζει, σε μνημονιό του, τη βρετανική πολιτική προς την Ελλάδα. Τονίζει ότι οι πολιτικές δυσκολίες, με κυρίαρχο το θέμα της θέσης του Γεωργίου Β', επιδρούν δυσμενώς στο συντονισμό της ελληνικής πολεμικής προσπάθειας με τη βρετανική. Προτείνει ως μοναδική λύση τη διατύπωση σαφούς πολιτικής δήλωσης για την ελληνική κατάσταση από τη βρετανική Κυβέρνηση προς τον Γεώργιο Β' και την ελληνική Κυβέρνηση, η οποία θα έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων και θα συνοδεύεται από αντίστοιχη της ελληνικής Κυβέρνησης. Η δήλωση αυτή θα επιτρέψει στη βρετανική Κυβέρνηση να υιοθετήσει σκληρότερη στάση προς εκείνους που αντιτίθενται στην πολιτική της.

Έτος γεγονότος

1943-05-24

Περισσότερα...

Αποστολέας

Leeper

Παραλήπτης

Sargent

Αναγνωριστικό γεγονότος

μνημόνιο, απόρρ., 24 Μαΐου 1943

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/37202/R4717

Λέξεις κλειδιά

Leeper

Γεώργιος Β'

Πολιτειακό

Ελλάδα - Απελευθέρωση

Κυβέρνηση Βρετανίας

ελληνική Κυβέρνηση

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/