Ο Leeper αποστέλλει στον Eden αντίγραφο της αναφοράς και των πορισμάτων της Βρετανικής Ανακριτικής Επιτροπής για τις ταραχές στον ελληνικό Στρατό το Μάρτιο του 1943.

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Ο Leeper αποστέλλει στον Eden αντίγραφο της αναφοράς και των πορισμάτων της Βρετανικής Ανακριτικής Επιτροπής για τις ταραχές στον ελληνικό Στρατό το Μάρτιο του 1943.

Έτος γεγονότος

1943-07-14

Περισσότερα...

Αποστολέας

Leeper

Παραλήπτης

Eden

Αναγνωριστικό γεγονότος

αριθ. 14(1)43, 14 Ιουλ. 1943

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/37216/R6554

Λέξεις κλειδιά

Leeper

Eden

Βρετανική Ανακριτική Επιτροπή

Ενοπλες δυνάμεις - Μέση Ανατολή - Κινήματα

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/