Στρατιωτική γερμανική μονάδα 150 ανδρών συγκρούεται με τμήμα των Εθνικών Ομάδων Ανταρτών στο Ρύμνιο της Κοζάνης. Οι απώλειες των Γερμανών ανέρχονται σε 40 νεκρούς.

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Στρατιωτική γερμανική μονάδα 150 ανδρών συγκρούεται με τμήμα των Εθνικών Ομάδων Ανταρτών στο Ρύμνιο της Κοζάνης. Οι απώλειες των Γερμανών ανέρχονται σε 40 νεκρούς.

Έτος γεγονότος

1943-08-31

Περισσότερα...

Αποστολέας

Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου Βρετανίας στο Κάιρο

Παραλήπτης

F.O.

Αναγνωριστικό γεγονότος

τηλ. 2111, 15 Σεπτ. 1943

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/37212/R7608

Λέξεις κλειδιά

Αρχές Κατοχής - Γερμανοί

Εθνικές Ομάδες Ανταρτών

Ρύμνιο

νομός Κοζάνης

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/