Δυνάμεις του Ε.Λ.Α.Σ. συγκρούονται με γερμανικό απόσπασμα κοντά στα Τρίκαλα. Δεν είναι γνωστές οι απώλειες των Γερμανών.

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Δυνάμεις του Ε.Λ.Α.Σ. συγκρούονται με γερμανικό απόσπασμα κοντά στα Τρίκαλα. Δεν είναι γνωστές οι απώλειες των Γερμανών.

Έτος γεγονότος

1943-09-12

Περισσότερα...

Αποστολέας

Talbot-Rice

Παραλήπτης

Howard

Αναγνωριστικό γεγονότος

αριθ. DTR/GR/2282, 13 Φεβρ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43678/R2518

Λέξεις κλειδιά

Ε.Λ.Α.Σ.

Αρχές Κατοχής - Γερμανοί

Τρίκαλα

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/