Η Σ.Σ.Α. στην Πελοπόννησο τηλεγραφεί στο S.O.E. Καΐρου ότι δυνάμεις ανταρτών του Ε.Λ.Α.Σ. ανατίναξαν την οδική γέφυρα κοντά στην Τσακωνιά.

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Η Σ.Σ.Α. στην Πελοπόννησο τηλεγραφεί στο S.O.E. Καΐρου ότι δυνάμεις ανταρτών του Ε.Λ.Α.Σ. ανατίναξαν την οδική γέφυρα κοντά στην Τσακωνιά.

Έτος γεγονότος

1943-10-27

Περισσότερα...

Αποστολέας

Game Book

Talbot-Rice

Παραλήπτης

Howard

Αναγνωριστικό γεγονότος

άκρως απόρρ., Οκτ. 1943

αριθ. DTR/GR/2282, 13 Φεβρ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/37208/R11851

F.O.371/43678/R2518

Λέξεις κλειδιά

Σ.Σ.Α.

Πελοπόννησος

Ε.Λ.Α.Σ.

S.O.E. Καΐρου

Τσακωνιά

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/