Καταστρέφεται από τους αντάρτες τμήμα σιδηροδρομικής γραμμής κοντά στην Καλαμάτα. Η Σ.Σ.Α. στην Πελοπόννησο τηλεγραφεί στο S.O.E. Καΐρου ότι, κατά την επιχείρηση, σκοτώθηκαν δύο Γερμανοί, ένας τραυματίσθηκε και καταστράφηκαν τρία βαγόνια.

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Καταστρέφεται από τους αντάρτες τμήμα σιδηροδρομικής γραμμής κοντά στην Καλαμάτα. Η Σ.Σ.Α. στην Πελοπόννησο τηλεγραφεί στο S.O.E. Καΐρου ότι, κατά την επιχείρηση, σκοτώθηκαν δύο Γερμανοί, ένας τραυματίσθηκε και καταστράφηκαν τρία βαγόνια.

Έτος γεγονότος

1943-10-27

Περισσότερα...

Αποστολέας

Game Book

Αναγνωριστικό γεγονότος

άκρως απόρρ., Οκτ. 1943

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/37208/R11851

Λέξεις κλειδιά

Καλαμάτα

Αντάρτες

Σ.Σ.Α.

Πελοπόννησος

Αρχές Κατοχής - Γερμανοί

S.O.E. Καΐρου

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/