Συνέρχεται το Παν-Μακεδονικό Συνέδριο του Ε.Α.Μ. στην Ελατούσα Μακεδονίας. Παρευρίσκονται 3.000 άτομα.

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Συνέρχεται το Παν-Μακεδονικό Συνέδριο του Ε.Α.Μ. στην Ελατούσα Μακεδονίας. Παρευρίσκονται 3.000 άτομα.

Έτος γεγονότος

1943-10-27

Περισσότερα...

Αποστολέας

Boxshall

Παραλήπτης

P. J. Dixon

Αναγνωριστικό γεγονότος

αριθ. EGB/GR/5259, άκρως απόρρ., 2 Νοεμ. 1943

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/37207/R11210

Λέξεις κλειδιά

Παν-Μακεδονικό Συνέδριο Ε.Α.Μ.

Ελατούσα

Μακεδονία

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/