Βρετανός αξιωματικός - σύνδεσμος τηλεγραφεί στο S.O.E. Καΐρου από την Πλατανούσσα της Ηπείρου ότι οι δυνάμεις του Ε.Δ.Ε.Σ. βρίσκονται σε ευρύ κύκλο γύρω από τα Ιωάννινα. Ο ίδιος ο Ζέρβας είναι σε απόσταση μικρότερη των δύο ωρών από την πόλη. Ο αξιωματικός

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Βρετανός αξιωματικός - σύνδεσμος τηλεγραφεί στο S.O.E. Καΐρου από την Πλατανούσσα της Ηπείρου ότι οι δυνάμεις του Ε.Δ.Ε.Σ. βρίσκονται σε ευρύ κύκλο γύρω από τα Ιωάννινα. Ο ίδιος ο Ζέρβας είναι σε απόσταση μικρότερη των δύο ωρών από την πόλη. Ο αξιωματικός πιστεύει ότι ο Ζέρβας έχει έλθει σε κάποια συνεννόηση με τους Γερμανούς.

Έτος γεγονότος

1943-11-22

Περισσότερα...

Αποστολέας

Βρετανός αξιωματικός - σύνδεσμος

Παραλήπτης

S.O.E. Κάιρο

Αναγνωριστικό γεγονότος

τηλ. άνευ αριθ., άκρως απόρρ., 22 - 23 Νοεμ. 1943

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/37209/R12665

Λέξεις κλειδιά

S.O.E. Καΐρου

Βρετανός αξιωματικός - σύνδεσμος στην Πλατανούσσα

Ε.Δ.Ε.Σ.

Ιωάννινα

Ν. Ζέρβας

Αρχές Κατοχής - Γερμανοί

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/