Το P.W.E. δίνει οδηγίες στην Ελληνική Υπηρεσία του B.B.C. να μην αναφέρεται στις συνεχιζόμενες αψιμαχίες μεταξύ των ανταρτών, αλλά να δημοσιοποιήσει το γεγονός ότι οι Σοβιετικοί υποστηρίζουν την έκκληση [Τσουδερού] για την ενότητα των ανταρτικών δυνάμεων.

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Το P.W.E. δίνει οδηγίες στην Ελληνική Υπηρεσία του B.B.C. να μην αναφέρεται στις συνεχιζόμενες αψιμαχίες μεταξύ των ανταρτών, αλλά να δημοσιοποιήσει το γεγονός ότι οι Σοβιετικοί υποστηρίζουν την έκκληση [Τσουδερού] για την ενότητα των ανταρτικών δυνάμεων. Επίσης να αναφέρει τεκμηριωμένα όλες τις επιτυχείς αντιστασιακές ενέργειες, ιδιαίτερα τις δολιοφθορές στις συγκοινωνίες και στα μέσα μεταφορών, όχι όμως και τις μη συντονισμένες ενέργειες. Τέλος, να συστήνει να μη συγκεντρώνονται τρόφιμα, ώστε να διοχετευθούν στο εμπόριο τα αποθέματα της μαύρης αγοράς.

Έτος γεγονότος

1944-01-13

Περισσότερα...

Αποστολέας

P.W.E. Weekly Directive [15 - 20 Ιαν. 1944]

Αναγνωριστικό γεγονότος

13 Ιαν. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43706/R153

Λέξεις κλειδιά

P.W.E.

Ελληνική Υπηρεσία B.B.C.

Αντάρτες

Ε.Σ.Σ.Δ.

Επισιτισμός

Τσουδερός

Αντίσταση

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/