Το S.O.E. συνέταξε επιχειρησιακό σχέδιο, στο οποίο συνιστά οι αντάρτες στην Ελλάδα να τηρήσουν κυρίως παθητική στάση, κατά τους τρεις πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους, καθώς: 1) οι ενέργειές τους προκαλούν σκληρά αντίποινα και έχουν μικρή στρατιωτική αξί

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Το S.O.E. συνέταξε επιχειρησιακό σχέδιο, στο οποίο συνιστά οι αντάρτες στην Ελλάδα να τηρήσουν κυρίως παθητική στάση, κατά τους τρεις πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους, καθώς: 1) οι ενέργειές τους προκαλούν σκληρά αντίποινα και έχουν μικρή στρατιωτική αξία, 2) δεν υπάρχουν διαθέσιμα αεροπορικά μέσα για τον ανεφοδιασμό τους ή και την αποστολή τροφίμων στους κατοίκους των περιοχών που ελέγχουν. Μόνον εάν περιορισθεί η έκταση των περιοχών αυτών, θα μπορούν οι κάτοικοί τους να καλύπτονται από τα τρόφιμα της Σουηδο-ελβετικής Επιτροπής [Επιτροπής Διαχειρίσεως Βοηθημάτων στην Ελλάδα του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού (Ε.Δ.Β.Ε.)]

Έτος γεγονότος

1944-01-13

Περισσότερα...

Αποστολέας

F.O.

Αναγνωριστικό γεγονότος

Minute (Laskey), 13 Ιαν. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43706/R639

Λέξεις κλειδιά

S.O.E.

Αντάρτες

Αρχές Κατοχής - Αντίποινα

Αντάρτες - Ανεφοδιασμός

Επισιτισμός

Ελεύθερη Ελλάδα

Ελευθέρα Ορεινή Ελλάς

Διεθνής Ερυθρός Σταυρός - Επιτροπή Διαχειρίσεως Βοηθημάτων στην Ελλάδα (Ε.Δ.Β.Ε.)

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/