Στις 13 Ιανουαρίου οι Γερμανοί επιτίθενται στις δυνάμεις του Ζέρβα στα Τζουμέρκα. Την επομένη εκδηλώνεται επίθεση εναντίον του Ε.Δ.Ε.Σ. και από τον Ε.Λ.Α.Σ., η οποία αποκρούεται.

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Στις 13 Ιανουαρίου οι Γερμανοί επιτίθενται στις δυνάμεις του Ζέρβα στα Τζουμέρκα. Την επομένη εκδηλώνεται επίθεση εναντίον του Ε.Δ.Ε.Σ. και από τον Ε.Λ.Α.Σ., η οποία αποκρούεται.

Έτος γεγονότος

1944-01-13

Περισσότερα...

Αποστολέας

Periodical Summary αριθ. 5

Αναγνωριστικό γεγονότος

Άκρως απόρρ., 21 Ιαν. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43677/R1642

Λέξεις κλειδιά

Αρχές Κατοχής - Γερμανοί

Αρχηγείο Τζουμέρκων Ε.Δ.Ε.Σ.

Ε.Λ.Α.Σ.

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/