Το Κ.Κ.Ε. και οι Σοσιαλιστικές Ομάδες διαμηνύουν στον Δαμασκηνό, μέσω του Σβώλου, ότι αποδέχονται την πρόταση του Τσουδερού για τη διεύρυνση της Κυβέρνησης, υπό την προϋπόθεση ότι ο Γεώργιος Β' θα αποφασίσει, αμετάκλητα, να επιστρέψει στην Ελλάδα μόνο μετ

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Το Κ.Κ.Ε. και οι Σοσιαλιστικές Ομάδες διαμηνύουν στον Δαμασκηνό, μέσω του Σβώλου, ότι αποδέχονται την πρόταση του Τσουδερού για τη διεύρυνση της Κυβέρνησης, υπό την προϋπόθεση ότι ο Γεώργιος Β' θα αποφασίσει, αμετάκλητα, να επιστρέψει στην Ελλάδα μόνο μετά από δημοψήφισμα. Η κυβέρνηση εθνικής ενότητας, που θα συγκροτηθεί, θα πρέπει να είναι προσωρινή, μέχρι την Απελευθέρωση, και ένα κλιμάκιό της να βρίσκεται στην Ελλάδα. Μόνο με την αποδοχή των ανωτέρω η ενοποίηση των ανταρτικών δυνάμεων θα είναι εφικτή και αποτελεσματική.

Έτος γεγονότος

1944-01-22

Περισσότερα...

Αποστολέας

Α. Σβώλος

Παραλήπτης

Δαμασκηνός Αρχιεπίσκοπος Ελλάδος

Αναγνωριστικό γεγονότος

Μνημόνιο, άκρως απόρρ., 22 Ιαν. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43683/R4595

Λέξεις κλειδιά

Κ.Κ.Ε.

Σοσιαλιστικές Ομάδες

Σβώλος

Δαμασκηνό

Τσουδερός

Γεώργιος Β'

ελληνική Κυβέρνηση

Ελλάδα - Απελευθέρωση

Πολιτειακό

Αντάρτες

Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/