Οι συνολικές πολεμικές δαπάνες καλύπτουν το 86,8% του προϋπολογισμού της ελληνικής Κυβέρνησης του έτους 1943 - 1944. Περιλαμβάνουν, εκτός από τις καθαρά στρατιωτικές δαπάνες, τα έξοδα που σχετίζονται με άλλες ανάγκες του πολέμου, ύψους 1.080.500 στερλινών

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Οι συνολικές πολεμικές δαπάνες καλύπτουν το 86,8% του προϋπολογισμού της ελληνικής Κυβέρνησης του έτους 1943 - 1944. Περιλαμβάνουν, εκτός από τις καθαρά στρατιωτικές δαπάνες, τα έξοδα που σχετίζονται με άλλες ανάγκες του πολέμου, ύψους 1.080.500 στερλινών, και αφορούν κυρίως την αποστολή τροφίμων στην Ελλάδα (675.000), τις παροχές στις οικογένειες των στρατευμένων (135.000) και τη βοήθεια προς τους πρόσφυγες (159.000). Επιπλέον, περιλαμβάνουν και άλλες δαπάνες, οι οποίες θα καλυφθούν από απόθεμα 600.000 στερλινών. Οι παρατηρήσεις αυτές περιέχονται σε μνημόνιο της αμερικανικής Πρεσβείας, που είναι διαπιστευμένη στην ελληνική Κυβέρνηση, στο οποίο σχολιάζεται εκτενώς ο προϋπολογισμός.

Έτος γεγονότος

1944-02-12

Περισσότερα...

Αποστολέας

Πρεσβεία Η.Π.Α. στην ελληνική Κυβέρνηση

Παραλήπτης

Πρεσβεία Βρετανίας στην ελληνική Κυβέρνηση

Αναγνωριστικό γεγονότος

Αριθ. 99, 20 Απρ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43723/R10526

Λέξεις κλειδιά

Η.Π.Α. - Πρεσβεία στην ελληνική Κυβέρνηση

Ελλάδα - Κατοχή - Οικονομία

Επισιτισμός

Πρόσφυγες

Ενοπλες δυνάμεις - Μέση Ανατολή

ελληνική Κυβέρνηση

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/