Ο Barnes τηλεγραφεί ότι με την υποχώρηση των Γερμανών στην Ήπειρο, οι δυνάμεις του Ε.Λ.Α.Σ. ελέγχουν πλέον χωριά που βρίσκονται πέρα από τη γραμμή στην οποία ο Ε.Λ.Α.Σ. βρισκόταν κατά την ημέρα της ανακωχής με τον Ε.Δ.Ε.Σ. Ο Ζέρβας διαμαρτύρεται και έχει

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Ο Barnes τηλεγραφεί ότι με την υποχώρηση των Γερμανών στην Ήπειρο, οι δυνάμεις του Ε.Λ.Α.Σ. ελέγχουν πλέον χωριά που βρίσκονται πέρα από τη γραμμή στην οποία ο Ε.Λ.Α.Σ. βρισκόταν κατά την ημέρα της ανακωχής με τον Ε.Δ.Ε.Σ. Ο Ζέρβας διαμαρτύρεται και έχει επανέλθει στις προηγούμενες θέσεις του.

Έτος γεγονότος

1944-02-12

Περισσότερα...

Αποστολέας

Talbot-Rice

Παραλήπτης

Howard

Αναγνωριστικό γεγονότος

Αριθ. DTR/GR/6928, 14 Φεβρ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43678/R2845

Λέξεις κλειδιά

Barnes

Αρχές Κατοχής - Γερμανοί

Ηπειρος

Ε.Λ.Α.Σ.

Ε.Δ.Ε.Σ.

Ν. Ζέρβας

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/