Ο Leeper ενημερώνει το F.O. ότι δεν υποβλήθηκε επίσημο αίτημα απομάκρυνσης του Myers, ούτε από τον Γεώργιο Β' ούτε από την ελληνική Κυβέρνηση, παρά την αρνητική εντύπωση που σχημάτισε η τελευταία κατά τη συνάντηση μαζί του. Θεωρείται πάντως ότι οι παραπάν

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Ο Leeper ενημερώνει το F.O. ότι δεν υποβλήθηκε επίσημο αίτημα απομάκρυνσης του Myers, ούτε από τον Γεώργιο Β' ούτε από την ελληνική Κυβέρνηση, παρά την αρνητική εντύπωση που σχημάτισε η τελευταία κατά τη συνάντηση μαζί του. Θεωρείται πάντως ότι οι παραπάνω παράγοντες θα έχουν αντιρρήσεις σε ενδεχόμενη επιστροφή του στην Ελλάδα.

Έτος γεγονότος

1944-02-12

Περισσότερα...

Αποστολέας

Leeper

Παραλήπτης

F.O.

Αναγνωριστικό γεγονότος

Τηλ. 97, important, απόρρ., 12 Φεβρ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43678/R2325

Λέξεις κλειδιά

Leeper

F.O.

Myers

Γεώργιος Β'

ελληνική Κυβέρνηση

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/