Ο Woodhouse τηλεγραφεί ότι έφθασαν στο Μυρόφυλλο οι αντιπρόσωποι του Ε.Δ.Ε.Σ. Νικολόπουλος και Πυρομάγλου.

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Ο Woodhouse τηλεγραφεί ότι έφθασαν στο Μυρόφυλλο οι αντιπρόσωποι του Ε.Δ.Ε.Σ. Νικολόπουλος και Πυρομάγλου.

Έτος γεγονότος

1944-02-15

Περισσότερα...

Αποστολέας

Talbot-Rice

Παραλήπτης

Howard

Αναγνωριστικό γεγονότος

Αριθ. DTR/GR/6936, 17 Φεβρ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43678/R2846

Λέξεις κλειδιά

Σύσκεψη Μυροφύλλου - Πλάκας

Π. Νικολόπουλος

Πυρομάγλου

Ε.Δ.Ε.Σ. - Αντιπρόσωποι στη Σύσκεψη Μυροφύλλου - Πλάκας

Woodhouse

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/