Βρετανός αξιωματικός - σύνδεσμος στην ανατολική Μακεδονία μεταδίδει, από την περιοχή της Δράμας, ότι του υπεβλήθη μήνυμα προς τον Γεώργιο Β' και την ελληνική Κυβέρνηση, σύμφωνα με το οποίο 3.500 αντάρτες στην κατεχόμενη από τους Βουλγάρους Ελλάδα είναι έτ

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Βρετανός αξιωματικός - σύνδεσμος στην ανατολική Μακεδονία μεταδίδει, από την περιοχή της Δράμας, ότι του υπεβλήθη μήνυμα προς τον Γεώργιο Β' και την ελληνική Κυβέρνηση, σύμφωνα με το οποίο 3.500 αντάρτες στην κατεχόμενη από τους Βουλγάρους Ελλάδα είναι έτοιμοι να πάρουν τα όπλα για την ελευθερία. Το μήνυμα υπογράφουν επτά διοικητές της περιοχής, με επικεφαλής τον Αντώνιο Φωστερίδη (Τσαούς Αντών) [Γενικό Αρχηγό Γενικού Αρχηγείου Ανατολικής Μακεδονίας]. Ο Φωστερίδης ζητεί ρουχισμό για τους αντάρτες και 200 όπλα. Ο σύνδεσμος υπογραμμίζει τη μεγάλη προθυμία τους και το γεγονός ότι δεν θέτουν κανένα όρο.

Έτος γεγονότος

1944-02-15

Περισσότερα...

Αποστολέας

Talbot-Rice

Παραλήπτης

Howard

Αναγνωριστικό γεγονότος

Αριθ. DTR/GR/6936, 17 Φεβρ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43678/R2846

Λέξεις κλειδιά

Βρετανός αξιωματικός - σύνδεσμος στην ανατολική Μακεδονία

Δράμα

Γεώργιος Β'

ελληνική Κυβέρνηση

Αρχές Κατοχής - Βούλγαροι

Α. Φωστερίδης (Τσαούς Αντών ή Αντώνης) Γενικός Αρχηγός Γενικού Αρχηγείου Ανατολικής Μακεδονίας

Καπεταναίοι ανατολικής Μακεδονίας - Ανεφοδιασμός

Καπεταναίοι ανατολικής Μακεδονίας

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/