Κατά την πρώτη συνάντηση των αντιπροσώπων του Ε.Α.Μ. / Ε.Λ.Α.Σ., του Ε.Δ.Ε.Σ. και της Ε.Κ.Κ.Α., στο Μυρόφυλλο, στην οποία προεδρεύει ο Καρτάλης, γίνεται δεκτή πρόταση του Woodhouse να λαμβάνονται ομόφωνα οι αποφάσεις, οι οποίες και θα πρέπει να εξασφαλίζο

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Κατά την πρώτη συνάντηση των αντιπροσώπων του Ε.Α.Μ. / Ε.Λ.Α.Σ., του Ε.Δ.Ε.Σ. και της Ε.Κ.Κ.Α., στο Μυρόφυλλο, στην οποία προεδρεύει ο Καρτάλης, γίνεται δεκτή πρόταση του Woodhouse να λαμβάνονται ομόφωνα οι αποφάσεις, οι οποίες και θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη μεγαλύτερη δυνατή στρατιωτική αποτελεσματικότητα. Δεκτή γίνεται, επίσης, πρότασή του να μην εκδηλωθούν συγκρούσεις μεταξύ των ανταρτών. Ο Woodhouse υπογραμμίζει στις αντιπροσωπείες ότι είναι εξουσιοδοτημένος, ως αντιπρόσωπος του Γ.Σ.Μ.Α. και του Γ.Ε.Σ., να συζητήσει οποιοδήποτε στρατιωτικό ζήτημα αλλά κανένα πολιτικό.

Έτος γεγονότος

1944-02-15

Περισσότερα...

Αποστολέας

Boxshall

Leeper

Παραλήπτης

Howard

F.O.

Αναγνωριστικό γεγονότος

Αριθ. DTR/GR/6943, 16 Φεβρ. 1944

Τηλ. 11 Saving, απόρρ., 15 Φεβρ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43678/R2697

F.O.371/43705/R3636

Λέξεις κλειδιά

Woodhouse

Ε.Α.Μ. - Αντιπρόσωποι στη Σύσκεψη Μυροφύλλου - Πλάκας

Ε.Λ.Α.Σ. - Αντιπρόσωποι στη Σύσκεψη Μυροφύλλου - Πλάκας

Ε.Δ.Ε.Σ. - Αντιπρόσωποι στη Σύσκεψη Μυροφύλλου - Πλάκας

Ε.Κ.Κ.Α. - Αντιπρόσωποι στη Σύσκεψη Μυροφύλλου - Πλάκας

Σύσκεψη Μυροφύλλου - Πλάκας

Γ.Σ.Μ.Α.

Γ.Ε.Σ.

Καρτάλης

Ε.Λ.Α.Σ.

Ε.Δ.Ε.Σ.

Ε.Κ.Κ.Α.

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/