Στη Σύσκεψη Μυροφύλλου - Πλάκας γίνεται ομόφωνα δεκτή η πρόταση του Καρτάλη για να συγκροτηθεί επιτροπή αντιπροσώπων των οργανώσεων που μετέχουν στη σύσκεψη, η οποία θα αναλάβει τις διαπραγματεύσεις με τον Τσουδερό. Μόνο μετά από καθορισμένο χρονικό διάστ

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Στη Σύσκεψη Μυροφύλλου - Πλάκας γίνεται ομόφωνα δεκτή η πρόταση του Καρτάλη για να συγκροτηθεί επιτροπή αντιπροσώπων των οργανώσεων που μετέχουν στη σύσκεψη, η οποία θα αναλάβει τις διαπραγματεύσεις με τον Τσουδερό. Μόνο μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα, και εφόσον δεν έχουν λήξει οι διαπραγματεύσεις αυτές, η επιτροπή θα έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες στο εσωτερικό της χώρας.

Έτος γεγονότος

1944-02-15

Περισσότερα...

Αποστολέας

Leeper

Boxshall

Παραλήπτης

F.O.

Howard

Αναγνωριστικό γεγονότος

Τηλ. 105, απόρρ., immediate, 17 Φεβρ. 1944

Αριθ. DTR/GR/6943, 16 Φεβρ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43678/R2564

F.O.371/43678/R2697

Λέξεις κλειδιά

Σύσκεψη Μυροφύλλου - Πλάκας

Καρτάλης

Τσουδερός

Ε.Α.Μ.

Ε.Λ.Α.Σ.

Ε.Δ.Ε.Σ.

Ε.Κ.Κ.Α.

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/