Οι αντιπρόσωποι των οργανώσεων στη Σύσκεψη Μυροφύλλου - Πλάκας είναι σύμφωνοι να δημιουργηθεί κοινή ανώτατη διοίκηση των ανταρτικών δυνάμεων, αλλά διαφωνούν ως προς τη σύνθεση της διοίκησης αυτής. Για να αρθούν οι φόβοι του Ε.Δ.Ε.Σ., σχετικά με τον κίνδυν

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Οι αντιπρόσωποι των οργανώσεων στη Σύσκεψη Μυροφύλλου - Πλάκας είναι σύμφωνοι να δημιουργηθεί κοινή ανώτατη διοίκηση των ανταρτικών δυνάμεων, αλλά διαφωνούν ως προς τη σύνθεση της διοίκησης αυτής. Για να αρθούν οι φόβοι του Ε.Δ.Ε.Σ., σχετικά με τον κίνδυνο απορρόφησης των δυνάμεών του από τον Ε.Λ.Α.Σ., ο Woodhouse προτείνει ο γενικός διοικητής των ανταρτών να εγκριθεί ομόφωνα και να περιβληθεί με εξουσία που θα αποτρέψει την όποια πολιτική εκμετάλλευση της σχετικής συμφωνίας.

Έτος γεγονότος

1944-02-15

Περισσότερα...

Αποστολέας

Leeper

Boxshall

Παραλήπτης

F.O.

Howard

Αναγνωριστικό γεγονότος

Τηλ. 105, απόρρ., immediate, 17 Φεβρ. 1944

Αριθ. DTR/GR/6943, 16 Φεβρ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43678/R2564

F.O.371/43678/R2697

Λέξεις κλειδιά

Σύσκεψη Μυροφύλλου - Πλάκας

Αντιστασιακές οργανώσεις - Αντιπρόσωποι στη Σύσκεψη Μυροφύλλου - Πλάκας

Ε.Λ.Α.Σ.

Ε.Δ.Ε.Σ.

Woodhouse

Ανώτατος Διοικητής Ανταρτών

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/