Ο Leeper διαβιβάζει στον Eden το κείμενο του μηνύματος προς τον Τσουδερό, που απέστειλαν οι Θ. Σοφούλης, Γονατάς, Μυλωνάς, Παπανδρέου και Π. Ράλλης στις 19 Ιανουαρίου 1944. Στο μήνυμα αυτό εκφράζεται η ομόφωνη συμφωνία των παραπάνω πολιτικών στην πρόταση

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Ο Leeper διαβιβάζει στον Eden το κείμενο του μηνύματος προς τον Τσουδερό, που απέστειλαν οι Θ. Σοφούλης, Γονατάς, Μυλωνάς, Παπανδρέου και Π. Ράλλης στις 19 Ιανουαρίου 1944. Στο μήνυμα αυτό εκφράζεται η ομόφωνη συμφωνία των παραπάνω πολιτικών στην πρόταση του Παπανδρέου να αναγνωρίσουν την Κυβέρνηση του Καΐρου. Ο Leeper επισημαίνει ότι δεν είναι βέβαιο εάν το κείμενο ταυτίζεται με την απόφαση των πολιτικών αυτών, της 10ης Ιανουαρίου. Πρόκειται, μάλλον, για μήνυμα που εστάλη μετά την απόφαση αυτή.

Έτος γεγονότος

1944-02-15

Περισσότερα...

Αποστολέας

Leeper

Παραλήπτης

Eden

Αναγνωριστικό γεγονότος

Αριθ. 45, απόρρ., 15 Φεβρ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43680/R3104

Λέξεις κλειδιά

Leeper

Eden

Τσουδερός

Θ. Σοφούλης

Γονατάς

Μυλωνάς

Παπανδρέου

Π. Ράλλης

ελληνική Κυβέρνηση

Κάιρο

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/