Το F.O. θεωρεί ότι το προπαγανδιστικό υλικό του Ε.Α.Μ., που κυκλοφορεί στο Λονδίνο, πιθανώς προήλθε από διαρροές του B.B.C. ή άλλων αντίστοιχων πηγών. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, δεν επιβεβαιώνονται απολύτως οι υποψίες του Τσουδερού, ότι υφίσταται ε

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Το F.O. θεωρεί ότι το προπαγανδιστικό υλικό του Ε.Α.Μ., που κυκλοφορεί στο Λονδίνο, πιθανώς προήλθε από διαρροές του B.B.C. ή άλλων αντίστοιχων πηγών. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, δεν επιβεβαιώνονται απολύτως οι υποψίες του Τσουδερού, ότι υφίσταται επαφή της οργάνωσης με υποστηρικτές της στο εξωτερικό, προς τους οποίους και αποστέλλεται το παραπάνω υλικό, μέσω ασυρμάτων της ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας.

Έτος γεγονότος

1944-02-15

Περισσότερα...

Αποστολέας

Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου Βρετανίας στο Κάιρο

Παραλήπτης

F.O.

Αναγνωριστικό γεγονότος

Τηλ. 296, 18 Φεβρ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43706/R782

Λέξεις κλειδιά

Τσουδερός

Ε.Α.Μ.

Εμπορική Ναυτιλία

Ε.Α.Μ. - Προπαγάνδα

Λονδίνο

F.O.

B.B.C.

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/