Το Γ.Σ.Μ.Α. τηλεγραφεί στην Κ.Ε. του Ε.Α.Μ., σχετικά με την προκήρυξη της Ι Ταξιαρχίας του Ε.Λ.Α.Σ. στην Πελοπόννησο, ότι διαψεύδει τους ισχυρισμούς της προκήρυξης αυτής. Όπως είναι γνωστό, δεν υφίστανται διαταγές να καταταγούν αξιωματικοί στον Ε.Λ.Α.Σ.,

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Το Γ.Σ.Μ.Α. τηλεγραφεί στην Κ.Ε. του Ε.Α.Μ., σχετικά με την προκήρυξη της Ι Ταξιαρχίας του Ε.Λ.Α.Σ. στην Πελοπόννησο, ότι διαψεύδει τους ισχυρισμούς της προκήρυξης αυτής. Όπως είναι γνωστό, δεν υφίστανται διαταγές να καταταγούν αξιωματικοί στον Ε.Λ.Α.Σ., ούτε να αφοπλισθούν εκείνοι που δεν ανήκουν στις δυνάμεις της οργάνωσης αυτής.

Έτος γεγονότος

1944-02-16

Περισσότερα...

Αποστολέας

Γ.Σ.Μ.Α.

Παραλήπτης

Κ.Ε. Ε.Α.Μ.

Αναγνωριστικό γεγονότος

16 Φεβρ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43679/R2846

Λέξεις κλειδιά

Γ.Σ.Μ.Α.

Κ.Ε. Ε.Α.Μ.

Ι Ταξιαρχία Ε.Λ.Α.Σ.

Πελοπόννησος

Ε.Λ.Α.Σ. - Στρατολογία

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/