Ο Τσουδερός τηλεγραφεί στην Κ.Ε. του Ε.Α.Μ., απαντώντας στο από 13 Φεβρουαρίου τηλεγράφημά της. Διαβεβαιώνει την Κ.Ε. ότι ο αντιπρόσωπός του βρίσκεται ήδη στην Αθήνα και δεν έχει σχέση με απεσταλμένο του που έφυγε από την πόλη. Ο αντιπρόσωπός του είναι εν

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Ο Τσουδερός τηλεγραφεί στην Κ.Ε. του Ε.Α.Μ., απαντώντας στο από 13 Φεβρουαρίου τηλεγράφημά της. Διαβεβαιώνει την Κ.Ε. ότι ο αντιπρόσωπός του βρίσκεται ήδη στην Αθήνα και δεν έχει σχέση με απεσταλμένο του που έφυγε από την πόλη. Ο αντιπρόσωπός του είναι εντεταλμένος να επιδιώξει γενική συμφωνία όλων των κομμάτων και των οργανώσεων, όσον αφορά το ζήτημα της κυβέρνησης, μόλις ολοκληρωθούν επιτυχώς οι συζητήσεις μεταξύ του Ε.Λ.Α.Σ. και του Ζέρβα.

Έτος γεγονότος

1944-02-16

Περισσότερα...

Αποστολέας

Τσουδερός

Παραλήπτης

Κ.Ε. Ε.Α.Μ.

Αναγνωριστικό γεγονότος

16 Φεβρ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43680/R3102

Λέξεις κλειδιά

Τσουδερός

Κ.Ε. Ε.Α.Μ.

Αθήνα

Σύσκεψη Μυροφύλλου - Πλάκας

Ε.Λ.Α.Σ.

Ν. Ζέρβας

Κόμματα

Αντιστασιακές οργανώσεις

Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/