Ο Woodhouse τηλεγραφεί ότι οι διαπραγματεύσεις στο Μυρόφυλλο βρίσκονται, ουσιαστικά, σε νεκρό σημείο. Θεωρητικά, ωστόσο, συνεχίζονται.

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Ο Woodhouse τηλεγραφεί ότι οι διαπραγματεύσεις στο Μυρόφυλλο βρίσκονται, ουσιαστικά, σε νεκρό σημείο. Θεωρητικά, ωστόσο, συνεχίζονται.

Έτος γεγονότος

1944-02-16

Περισσότερα...

Αποστολέας

Boxshall

Παραλήπτης

Howard

Αναγνωριστικό γεγονότος

Αριθ. DTR/GR/6943, 16 Φεβρ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43678/R2697

Λέξεις κλειδιά

Σύσκεψη Μυροφύλλου - Πλάκας

Woodhouse

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/