Κατά τη διάρκεια της Σύσκεψης στο Μυρόφυλλο, ο Πυρομάγλου, σε ιδιωτική του συζήτηση με τον Woodhouse, υπογραμμίζει ότι μόνο με την παράταση της ανακωχής θα γίνει δυσχερέστερη η επανάληψη των εμφύλιων συγκρούσεων. Προτείνει να καλέσει ο Τσουδερός αντιπροσώ

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Κατά τη διάρκεια της Σύσκεψης στο Μυρόφυλλο, ο Πυρομάγλου, σε ιδιωτική του συζήτηση με τον Woodhouse, υπογραμμίζει ότι μόνο με την παράταση της ανακωχής θα γίνει δυσχερέστερη η επανάληψη των εμφύλιων συγκρούσεων. Προτείνει να καλέσει ο Τσουδερός αντιπροσώπους των ανταρτών στο Κάιρο, για να κερδίσει χρόνο, αλλά και επειδή το κλίμα εκεί είναι ευνοϊκότερο για τη διατύπωση μετριοπαθών απόψεων.

Έτος γεγονότος

1944-02-16

Περισσότερα...

Αποστολέας

Boxshall

Παραλήπτης

Howard

Αναγνωριστικό γεγονότος

Αριθ. DTR/GR/6943, 16 Φεβρ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43678/R2697

Λέξεις κλειδιά

Σύσκεψη Μυροφύλλου - Πλάκας

Εμφύλιος

Πυρομάγλου

Woodhouse

Τσουδερός

Κάιρο

Αντιστασιακές οργανώσεις - Αντιπρόσωποι στη Μέση Ανατολή

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/