Συνεχίζονται οι εκκαθαριστικές επιχειρήσεις των Ταγμάτων Ασφαλείας εναντίον του Ε.Α.Μ. στην Πελοπόννησο. Τα Τάγματα, που βρίσκονται, προς το παρόν, στον Πύργο και στην Καλαμάτα, αναμένονται στην Τρίπολη και στην Κόρινθο. Ο αστικός πληθυσμός προτιμά τα Τάγ

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Συνεχίζονται οι εκκαθαριστικές επιχειρήσεις των Ταγμάτων Ασφαλείας εναντίον του Ε.Α.Μ. στην Πελοπόννησο. Τα Τάγματα, που βρίσκονται, προς το παρόν, στον Πύργο και στην Καλαμάτα, αναμένονται στην Τρίπολη και στην Κόρινθο. Ο αστικός πληθυσμός προτιμά τα Τάγματα από το Ε.Α.Μ., που ασκεί τρομοκρατία και προβαίνει σε εκτελέσεις.

Έτος γεγονότος

1944-02-16

Περισσότερα...

Αποστολέας

Boxshall

Παραλήπτης

Howard

Αναγνωριστικό γεγονότος

Αριθ. DTR/GR/6952, 20 Φεβρ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43679/R2847

Λέξεις κλειδιά

Τάγματα Ασφαλείας Πελοποννήσου

Πελοπόννησος

Ε.Α.Μ.

Πύργος

Καλαμάτα

Τρίπολη

Κόρινθος

Ε.Α.Μ. - Ωμότητες

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/