Το Γενικό Στρατηγείο του Ε.Λ.Α.Σ. Πελοποννήσου είναι εγκατεστημένο δυτικά της Δημητσάνας και το κύριο κλιμάκιο του Ε.Α.Μ. βρίσκεται στα Λαγκάδια. Το μεγαλύτερο στρατόπεδο είναι στη Μουριά, κοντά στη Δημητσάνα. Το σύνολο των ανταρτών της οργάνωσης στις ορε

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Το Γενικό Στρατηγείο του Ε.Λ.Α.Σ. Πελοποννήσου είναι εγκατεστημένο δυτικά της Δημητσάνας και το κύριο κλιμάκιο του Ε.Α.Μ. βρίσκεται στα Λαγκάδια. Το μεγαλύτερο στρατόπεδο είναι στη Μουριά, κοντά στη Δημητσάνα. Το σύνολο των ανταρτών της οργάνωσης στις ορεινές περιοχές είναι 2.500 και η κάθε μονάδα έχει συνήθως μέγεθος λόχου. Οι αντάρτες διατηρούν τις περιοχές υπό τον έλεγχό τους τρομοκρατώντας τον πληθυσμό.

Έτος γεγονότος

1944-02-16

Περισσότερα...

Αποστολέας

Boxshall

Παραλήπτης

Howard

Αναγνωριστικό γεγονότος

Αριθ. DTR/GR/6952, 20 Φεβρ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43679/R2847

Λέξεις κλειδιά

Γενικό Στρατηγείο Ε.Λ.Α.Σ. - Κλιμάκιο Πελοποννήσου

Δημητσάνα

Ε.Α.Μ. Πελοποννήσου

Λαγκάδια

Μουριά

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/