Στην Πελοπόννησο είναι ανοικτές μόνο οι κύριες οδικές αρτηρίες Κορίνθου - Πάτρας, Πάτρας - Πύργου, Πάτρας - Καλαβρύτων, Κορίνθου - Τρίπολης - Καλαμάτας, Τρίπολης - Σπάρτης, και Τρίπολης - Μεγαλόπολης - Κυπαρισσίας - Πύλου - Καλαμάτας. Όλες οι άλλες αρτηρί

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Στην Πελοπόννησο είναι ανοικτές μόνο οι κύριες οδικές αρτηρίες Κορίνθου - Πάτρας, Πάτρας - Πύργου, Πάτρας - Καλαβρύτων, Κορίνθου - Τρίπολης - Καλαμάτας, Τρίπολης - Σπάρτης, και Τρίπολης - Μεγαλόπολης - Κυπαρισσίας - Πύλου - Καλαμάτας. Όλες οι άλλες αρτηρίες έχουν κλείσει λόγω των καταστροφών που προκάλεσε ο Ε.Λ.Α.Σ. Οι μόνες σιδηροδρομικές γραμμές εν χρήσει είναι Κορίνθου - Πύργου και Κορίνθου - Τρίπολης. Τα ορεινά είναι ελεύθερα, αλλά οι Γερμανοί εισβάλλουν κατά βούληση, δίχως να συναντούν αντίσταση από τις δυνάμεις του Ε.Λ.Α.Σ.

Έτος γεγονότος

1944-02-16

Περισσότερα...

Αποστολέας

Boxshall

Παραλήπτης

Howard

Αναγνωριστικό γεγονότος

Αριθ. DTR/GR/6952, 20 Φεβρ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43679/R2847

Λέξεις κλειδιά

Πελοπόννησος

Κόρινθος

Πάτρα

Πύργος

Καλάβρυτα

Τρίπολη

Καλαμάτα

Σπάρτη

Μεγαλόπολη

Κυπαρισσία

Πύλος

Αρχές Κατοχής - Γερμανοί

Ε.Λ.Α.Σ.

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/