Ο Ζέρβας προτείνει στο Γ.Σ.Μ.Α. να ορίσει ανώτατο διοικητή για την Ελλάδα, ο οποίος να είναι, αν είναι δυνατό, Βρετανός αξιωματικός.

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Ο Ζέρβας προτείνει στο Γ.Σ.Μ.Α. να ορίσει ανώτατο διοικητή για την Ελλάδα, ο οποίος να είναι, αν είναι δυνατό, Βρετανός αξιωματικός.

Έτος γεγονότος

1944-02-17

Περισσότερα...

Αποστολέας

Ν. Ζέρβας

Παραλήπτης

Γ.Σ.Μ.Α.

Αναγνωριστικό γεγονότος

17 Φεβρ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43679/R2795

Λέξεις κλειδιά

Ν. Ζέρβας

Γ.Σ.Μ.Α.

Ανώτατος Διοικητής Ανταρτών

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/