Το Γ.Σ.Μ.Α. ζητεί από την Κ.Ε. της Ε.Κ.Κ.Α. να καταστήσει σαφείς τις σχέσεις της οργάνωσης με το Ε.Α.Μ., καθώς και την έκταση της ταύτισης των απόψεών της με εκείνες του Ε.Α.Μ. / Ε.Λ.Α.Σ.

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Το Γ.Σ.Μ.Α. ζητεί από την Κ.Ε. της Ε.Κ.Κ.Α. να καταστήσει σαφείς τις σχέσεις της οργάνωσης με το Ε.Α.Μ., καθώς και την έκταση της ταύτισης των απόψεών της με εκείνες του Ε.Α.Μ. / Ε.Λ.Α.Σ.

Έτος γεγονότος

1944-02-17

Περισσότερα...

Αποστολέας

Γ.Σ.Μ.Α.

Παραλήπτης

Κ.Ε. Εθνικής και Κοινωνικής Αναγέννησης (Κ.Ε. Ε.Κ.Κ.Α.)

Αναγνωριστικό γεγονότος

17 Φεβρ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43680/R3102

Λέξεις κλειδιά

Γ.Σ.Μ.Α.

Κ.Ε. Ε.Κ.Κ.Α.

Ε.Α.Μ..Ε.Λ.Α.Σ.

Ε.Κ.Κ.Α.

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/