Το P.W.E. τονίζει στην Ελληνική Υπηρεσία του B.B.C. ότι πρέπει να συνεχίσει να καταδικάζει τα Τάγματα Ασφαλείας στις εκπομπές της, αλλά και να αναγνωρίζει ότι ορισμένοι Έλληνες, που κατετάγησαν στα Τάγματα αυτά, ίσως παρασύρθηκαν από τη γερμανική προπαγάν

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Το P.W.E. τονίζει στην Ελληνική Υπηρεσία του B.B.C. ότι πρέπει να συνεχίσει να καταδικάζει τα Τάγματα Ασφαλείας στις εκπομπές της, αλλά και να αναγνωρίζει ότι ορισμένοι Έλληνες, που κατετάγησαν στα Τάγματα αυτά, ίσως παρασύρθηκαν από τη γερμανική προπαγάνδα και τις ψευδείς υποσχέσεις της, ενώ υπεύθυνοι είναι εκείνοι που στρατολογούν τους άνδρες.

Έτος γεγονότος

1944-02-17

Περισσότερα...

Αποστολέας

P.W.E. Weekly Directive 18 - 25 Φεβρ. 1944

Αναγνωριστικό γεγονότος

17 Φεβρ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43706/R2794

Λέξεις κλειδιά

P.W.E.

Ελληνική Υπηρεσία B.B.C.

Τάγματα Ασφαλαίες

Αρχές Κατοχής - Γερμανοί - Προπαγάνδα

Τάγματα Ασφαλείας - Στρατολογία

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/