Ο Leeper ενημερώνει το F.O. ότι ο Παπανδρέου προειδοποιεί, με τηλεγράφημά του, τον Τσουδερό για τους κινδύνους που ενέχει τυχόν συμμετοχή του Κ.Κ.Ε. σε μελλοντική κυβέρνηση. Ο Παπανδρέου, εξάλλου, θεωρεί ότι γενικότερα δεν υπάρχει λόγος να συμμετάσχουν σε

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Ο Leeper ενημερώνει το F.O. ότι ο Παπανδρέου προειδοποιεί, με τηλεγράφημά του, τον Τσουδερό για τους κινδύνους που ενέχει τυχόν συμμετοχή του Κ.Κ.Ε. σε μελλοντική κυβέρνηση. Ο Παπανδρέου, εξάλλου, θεωρεί ότι γενικότερα δεν υπάρχει λόγος να συμμετάσχουν σε κυβερνητικό σχήμα οι μαχόμενες αντιστασιακές οργανώσεις.

Έτος γεγονότος

1944-02-17

Περισσότερα...

Αποστολέας

Leeper

Παραλήπτης

F.O.

Αναγνωριστικό γεγονότος

Τηλ. 102, άκρως απόρρ., immediate, 17 Φεβρ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43679/R2562

Λέξεις κλειδιά

Leeper

F.O.

Παπανδρέου

Τσουδερός

Κ.Κ.Ε.

Αντιστασιακές οργανώσεις

Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/