Ερρίφθησαν στην Πελοπόννησο και στη Στερεά προκηρύξεις του P.W.E., που διαψεύδουν τους ισχυρισμούς του Ε.Λ.Α.Σ. στην Ηλεία ότι καλεί [τους αξιωματικούς] να καταταγούν στις δυνάμεις του μετά από εντολή του Γ.Σ.Μ.Α. Ο Ε.Λ.Α.Σ. Πελοποννήσου ισχυρίζεται ότι α

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Ερρίφθησαν στην Πελοπόννησο και στη Στερεά προκηρύξεις του P.W.E., που διαψεύδουν τους ισχυρισμούς του Ε.Λ.Α.Σ. στην Ηλεία ότι καλεί [τους αξιωματικούς] να καταταγούν στις δυνάμεις του μετά από εντολή του Γ.Σ.Μ.Α. Ο Ε.Λ.Α.Σ. Πελοποννήσου ισχυρίζεται ότι αυτές οι προκηρύξεις είναι γερμανικές, ενώ η Κ.Ε. του Ε.Α.Μ. ότι η ίδια η πρόσκληση προς κατάταξη ήταν γερμανικός ελιγμός.

Έτος γεγονότος

1944-03-03

Περισσότερα...

Αποστολέας

Periodical Summary αριθ. 13

Αναγνωριστικό γεγονότος

3 Μαρτίου 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43682/R4061

Λέξεις κλειδιά

P.W.E.

Ε.Λ.Α.Σ. - Στρατολογία

νομός Ηλείας

Γ.Σ.Μ.Α.

Πελοπόννησος

Στερεά Ελλάδα

Γενικό Στρατηγείο Ε.Λ.Α.Σ. - Κλιμάκιο Πελοποννήσου

Αρχές Κατοχής - Γερμανοί - Προπαγάνδα

Κ.Ε. Ε.Α.Μ.

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/