Η ισοτιμία της χρυσής βρετανικής λίρας έφθασε τις 7.200.000 δρχ. στην Αθήνα, στο ανώτερο επίπεδο μέχρι σήμερα. Στις περιοχές που ελέγχουν οι αντάρτες στη ότια Πελοπόννησο βρίσκεται στις 5.000.000 δρχ.

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Η ισοτιμία της χρυσής βρετανικής λίρας έφθασε τις 7.200.000 δρχ. στην Αθήνα, στο ανώτερο επίπεδο μέχρι σήμερα. Στις περιοχές που ελέγχουν οι αντάρτες στη ότια Πελοπόννησο βρίσκεται στις 5.000.000 δρχ.

Έτος γεγονότος

1944-03-03

Περισσότερα...

Αποστολέας

Periodical Summary αριθ. 13

Αναγνωριστικό γεγονότος

3 Μαρτίου 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43682/R4061

Λέξεις κλειδιά

Ελλάδα - Κατοχή - Οικονομία

Νότια Πελοπόννησος

Αντάρτες

Αθήνα

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/