Ο Leeper τηλεγραφεί στο F.O. ότι ο περιορισμός της Συμφωνίας της Πλάκας σε στρατιωτικά ζητήματα ήταν επιθυμία του Τσουδερού, καθώς και των Βρετανών. Η Συμφωνία φαίνεται ότι διατηρεί το status quo στη δυτική Ελλάδα, ενώ δεν επετεύχθει διακανονισμός για την

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Ο Leeper τηλεγραφεί στο F.O. ότι ο περιορισμός της Συμφωνίας της Πλάκας σε στρατιωτικά ζητήματα ήταν επιθυμία του Τσουδερού, καθώς και των Βρετανών. Η Συμφωνία φαίνεται ότι διατηρεί το status quo στη δυτική Ελλάδα, ενώ δεν επετεύχθει διακανονισμός για την Ήπειρο και τη δυτική Ρούμελη. Το ίδιο ισχύει και για το θέμα του ανώτατου διοικητή, αν και συμφωνήθηκε ότι θα γινόταν δεκτός ο Οθωναίος, τον οποίο αποδέχεται και η ελληνική Κυβέρνηση. Επίσης δεν επετεύχθη συμφωνία για τη δημιουργία προπαρασκευαστικής κυβερνητικής επιτροπής. Προτιμότερο, πάντως, θα ήταν το Ε.Α.Μ., μόνο ή από κοινού με την Ε.Κ.Κ.Α., να συγκροτήσει ένα είδος επιτροπής για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με τον Τσουδερό.

Έτος γεγονότος

1944-03-03

Περισσότερα...

Αποστολέας

Leeper

Παραλήπτης

F.O.

Αναγνωριστικό γεγονότος

Τηλ. 136, απόρρ., immediate, 3 Μαρτίου 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43681/R3442

Λέξεις κλειδιά

Leeper

F.O.

Συμφωνία Πλάκας

Τσουδερός

Βρετανία

Δυτική Στερεά Ελλάδα

Ηπειρος

Ρούμελη

Οθωναίος

ελληνική Κυβέρνηση

Ε.Α.Μ.

Ε.Κ.Κ.Α.

Ανώτατος Διοικητής Ανταρτών

Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/