Ο Πορφυρογένης τηλεγραφεί στην Κυβέρνηση ότι η λύση της κυβερνητικής κρίσης θα ήταν μονομερής, χωρίς τη συμμετοχή της Π.Ε.Ε.Α. και του Ε.Α.Μ., και θέτει την Κυβέρνηση προ των ευθυνών της.

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Ο Πορφυρογένης τηλεγραφεί στην Κυβέρνηση ότι η λύση της κυβερνητικής κρίσης θα ήταν μονομερής, χωρίς τη συμμετοχή της Π.Ε.Ε.Α. και του Ε.Α.Μ., και θέτει την Κυβέρνηση προ των ευθυνών της.

Έτος γεγονότος

1944-04-08

Περισσότερα...

Αποστολέας

Μ. Πορφυρογένης (Μέλος Κ.Ε. Ε.Α.Μ.)

Παραλήπτης

Ελληνική Κυβέρνηση

Αναγνωριστικό γεγονότος

8 Απρ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43685/R6320

Λέξεις κλειδιά

Πορφυρογένης

ελληνική Κυβέρνηση

Π.Ε.Ε.Α.

Ε.Α.Μ.

Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/