Φονεύονται 40 Γερμανοί κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με δυνάμεις του Ε.Λ.Α.Σ. στην περιοχή του Κιλκίς. Επίσης καταστρέφονται τέσσερα γερμανικά φορτηγά και μία μοτοσυκλέτα.

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Φονεύονται 40 Γερμανοί κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με δυνάμεις του Ε.Λ.Α.Σ. στην περιοχή του Κιλκίς. Επίσης καταστρέφονται τέσσερα γερμανικά φορτηγά και μία μοτοσυκλέτα.

Έτος γεγονότος

1944-04-08

Περισσότερα...

Αποστολέας

Diary of E.L.A.S. activity against the enemy, October 1943 - April 1944

Αναγνωριστικό γεγονότος

Άκρως απόρρ., 8 Ιουν. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43688/R9330

Λέξεις κλειδιά

Αρχές Κατοχής - Γερμανοί

Ε.Λ.Α.Σ.

Κιλκίς

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/