Ο Woodhouse και ο Wines καλούν το Γενικό Στρατηγείο του Ε.Λ.Α.Σ., τον Ζέρβα και την Ε.Κ.Κ.Α. να στείλουν αντιπροσώπους τους στην Κούτσαινα στις 17 Απριλίου, για να συζητήσουν τα στρατιωτικά ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί, λόγω των πρόσφατων επεισοδίων με

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Ο Woodhouse και ο Wines καλούν το Γενικό Στρατηγείο του Ε.Λ.Α.Σ., τον Ζέρβα και την Ε.Κ.Κ.Α. να στείλουν αντιπροσώπους τους στην Κούτσαινα στις 17 Απριλίου, για να συζητήσουν τα στρατιωτικά ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί, λόγω των πρόσφατων επεισοδίων μεταξύ των οργανώσεων, καθώς και για να ολοκληρωθούν οι συνεννοήσεις σχετικά με την εκτέλεση του Σχεδίου Κιβωτός.

Έτος γεγονότος

1944-04-08

Περισσότερα...

Αποστολέας

Talbot-Rice

Παραλήπτης

Howard

Αναγνωριστικό γεγονότος

Αριθ. DTR/GR/7161, 11 Απρ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43685/R6320

Λέξεις κλειδιά

Μικτή Επιτροπή Ε.Λ.Α.Σ. - Ε.Δ.Ε.Σ. - Ε.Κ.Κ.Α.

Γενικό Στρατηγείο Ε.Λ.Α.Σ.

Ν. Ζέρβας

Ε.Κ.Κ.Α.

Σύσκεψη Κούτσαινας

Σχέδιο Κιβωτός

Συμφωνία Πλάκας - Παραβιάσεις

Ε.Λ.Α.Σ. - Αντιπρόσωποι στη Σύσκεψη Κούτσαινας

Ε.Δ.Ε.Σ. - Αντιπρόσωπος στη Σύσκεψη Κούτσαινας

Woodhouse

Wines

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/