Ο Stevens τηλεγραφεί ότι, σύμφωνα με αναφορά του Ε.Α.Μ., οι Γερμανοί ήρθαν σε συμφωνία με το 8 Σύνταγμα του Ε.Λ.Α.Σ. στη Λακωνία, να τηρηθεί δεκαήμερη ανακωχή, από τις 28 Μαρτίου, για να συζητηθεί η γερμανική υποχώρηση από την Πελοπόννησο. Το Ε.Α.Μ. Πελοπ

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Ο Stevens τηλεγραφεί ότι, σύμφωνα με αναφορά του Ε.Α.Μ., οι Γερμανοί ήρθαν σε συμφωνία με το 8 Σύνταγμα του Ε.Λ.Α.Σ. στη Λακωνία, να τηρηθεί δεκαήμερη ανακωχή, από τις 28 Μαρτίου, για να συζητηθεί η γερμανική υποχώρηση από την Πελοπόννησο. Το Ε.Α.Μ. Πελοποννήσου κατήγγειλε την ανακωχή και διέκοψε κάθε επαφή με το Σύνταγμα αυτό. Υπάρχουν πληροφορίες για τη σύναψη ανακωχής και στην περιοχή Αιγίου, μεταξύ 19 και 25 Μαρτίου. Ισως το όλο θέμα αποτελεί τέχνασμα των Γερμανών, με στόχο να ανανεώσουν τις δυνάμεις τους ανενόχλητοι.

Έτος γεγονότος

1944-04-08

Περισσότερα...

Αποστολέας

Talbot-Rice

Παραλήπτης

Howard

Αναγνωριστικό γεγονότος

Αριθ. DTR/GR/7161, 11 Απρ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43685/R6320

Λέξεις κλειδιά

Stevens

Γενικό Στρατηγείο Ε.Λ.Α.Σ. - Κλιμάκιο Πελοποννήσου

Αρχές Κατοχής - Γερμανοί - Υποχώρηση

Πελοπόννησος

νομός Λακωνίας

Αίγιο

8 Σύνταγμα Πεζικού ΙΙΙ Μεραρχίας Ε.Λ.Α.Σ.

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/