Ο Hammond τηλεγραφεί ότι ο Αντισυνταγματάρχης Δ. Κούκουρας, Διοικητής της VIII Μεραρχίας, ορίσθηκε αντιπρόσωπος του Ε.Λ.Α.Σ. στη Μικτή Επιτροπή, με βοηθό τον Λοχαγό Σ. Βαμβέτσο.

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Ο Hammond τηλεγραφεί ότι ο Αντισυνταγματάρχης Δ. Κούκουρας, Διοικητής της VIII Μεραρχίας, ορίσθηκε αντιπρόσωπος του Ε.Λ.Α.Σ. στη Μικτή Επιτροπή, με βοηθό τον Λοχαγό Σ. Βαμβέτσο.

Έτος γεγονότος

1944-04-08

Περισσότερα...

Αποστολέας

Boxshall

Παραλήπτης

Howard

Αναγνωριστικό γεγονότος

Αριθ. DTR/GR/7184, 15 Απρ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43685/R6320

Λέξεις κλειδιά

Hammond

Αντισυνταγματάρχης Δ. Κούκουρας Επιτελάρχης VIII Μεραρχίας Ε.Λ.Α.Σ. Ε.Λ.Α.Σ. - Αντιπρόσωποι στη Μικτή Επιτροπή Ε.Λ.Α.Σ. - Ε.Δ.Ε.Σ. - Ε.Κ.Κ.Α.

Λοχαγός Σ. Βαμβέτσος

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/