Το Κ.Κ.Ε. τηλεγραφεί ότι αποδέχεται την πρόσκληση του Τσουδερού να αποστείλει αντιπροσώπους στο Κάιρο για διαπραγματεύσεις με σκοπό το σχηματισμό Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας.

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Το Κ.Κ.Ε. τηλεγραφεί ότι αποδέχεται την πρόσκληση του Τσουδερού να αποστείλει αντιπροσώπους στο Κάιρο για διαπραγματεύσεις με σκοπό το σχηματισμό Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας.

Έτος γεγονότος

1944-04-08

Περισσότερα...

Αποστολέας

Leeper

Παραλήπτης

F.O.

Αναγνωριστικό γεγονότος

Τηλ. 20 Saving, 14 Απρ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43705/R6344

Λέξεις κλειδιά

Κ.Κ.Ε.

Τσουδερός

Κάιρο

Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας

Κ.Κ.Ε. - Αντιπρόσωποι στη Μέση Ανατολή

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/