Ο Leeper πληροφορεί τον Churchill, σχετικά με το από 7 Απριλίου 131 τηλεγράφημά του, ότι, μετά από παρέμβασή του, ο Τσουδερός και ο Βενιζέλος ανέλαβαν την υποχρέωση να παραμείνουν στις θέσεις τους, μέχρις ότου αφιχθεί ο Γεώργιος Β' [στην Αίγυπτο], και να

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Ο Leeper πληροφορεί τον Churchill, σχετικά με το από 7 Απριλίου 131 τηλεγράφημά του, ότι, μετά από παρέμβασή του, ο Τσουδερός και ο Βενιζέλος ανέλαβαν την υποχρέωση να παραμείνουν στις θέσεις τους, μέχρις ότου αφιχθεί ο Γεώργιος Β' [στην Αίγυπτο], και να υποστηρίξουν κάθε μέτρο των βρετανικών στρατιωτικών αρχών για την εξασφάλιση της τάξης.

Έτος γεγονότος

1944-04-08

Περισσότερα...

Αποστολέας

Leeper

Παραλήπτης

Churchill

Αναγνωριστικό γεγονότος

Τηλ. 234, most immediate, άκρως απόρρ., 8 Απρ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43728/R5667

Λέξεις κλειδιά

Leeper

Churchill

Τσουδερός

Βενιζέλος

Αίγυπτος

Γεώργιος Β'

Ανώτατοι Στρατιωτικοί Διοικητές Μέσης Ανατολής

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/