Οι Βούλγαροι πραγματοποιούν επιχείρηση στην ανατολική Μακεδονία, κατά τη διάρκεια της οποίας πυρπολούν τα χωριά Πλατανιά και Φτελιά, ως αντίποινα.

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Οι Βούλγαροι πραγματοποιούν επιχείρηση στην ανατολική Μακεδονία, κατά τη διάρκεια της οποίας πυρπολούν τα χωριά Πλατανιά και Φτελιά, ως αντίποινα.

Έτος γεγονότος

1944-05-24

Περισσότερα...

Αποστολέας

Game Book

Αναγνωριστικό γεγονότος

Απόρρ., Μάιος 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43688/R9772

Λέξεις κλειδιά

Αρχές Κατοχής - Βούλγαροι - Αντίποινα

Ανατολική Μακεδονία

Πλατανιά

Φτελιά

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/